BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 9 tháng 11:

Cập nhật ngày: 09/11/2017 - 09:43

BTNO - Bà Triệu (tức Triệu Trinh Nương) hay Triệu Thị Trinh sinh ngày 9-11-226.

Bà là em gái Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng lớn ở miền núi Quan Yên thuộc Cửu Chân (tỉnh Thanh Hoá ngày nay). Là người giỏi võ nghệ, cǎm ghét giặc Ngô đô hộ nước ta.

Nǎm 19 tuổi, Triệu Thị Trinh cùng với anh tập hợp nghĩa quân, đánh phá các thành ấp của giặc. Mỗi lần ra trận, bà triệu cưỡi voi trắng, mặc áo giáp vàng, đánh đâu thắng đó, khiến giặc Ngô rất lo sợ.

Trong một trận đánh ác liệt nǎm 248, Bà Triệu đã hy sinh anh dũng trên núi Tùng (nay thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá). Ở đó hiện nay còn lǎng mộ và đền thờ Bà.

* Ngày 9-11-1831 (nǎm Tân Mão), vua Minh Mạng đổi tên Thǎng Long thành tỉnh Hà Nội, gồm có 4 phủ: 

- Hoài Đức;
- Ứng Hoà;
- Lý Nhân;
- Thường Tín.

* Nhà vǎn Mạnh Phú Tư, tên thật là Phạm Vǎn Thứ, sinh ngày 9-11-1913 tại tỉnh Hải Dương.

Trước Cách mạng Tháng Tám, ông là nhà vǎn theo xu hướng hiện thực phê phán. Tuy nhiên những tác phẩm đó chưa vạch rõ mâu thuẫn giai cấp trong xã hội, chưa thấy được sức sống mãnh liệt của nhân dân lao động.

Sau Cách mạng, ngòi bút Mạnh Phú Tư đã phản ánh cuộc chiến đấu của dân tộc. Cuốn "Rãnh cày nổi dậy" ghi lại không khí sôi sục của những ngày tháng Tám nǎm 1945 lịch sử của một vùng nông thôn nước ta.

Ông đột ngột qua đời vào đầu nǎm 1959.

* Ngày 9-11-1946, các đại biểu Quốc hội khoá I đã biểu quyết thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Hiến pháp ghi rõ: "Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân".

Sau này, Quốc hội nước ta còn thông qua các Hiến pháp nǎm 1959, 1980, 1992 kế thừa, hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong từng giai đoạn của cách mạng.

* Ngày 9-11-1964 Hồ Chủ tịch đến thǎm đoàn không quân Sao Đỏ. Người cǎn dặn cán bộ chiến sĩ: "Tổ tiên ta từ xưa đã có những chiến công oanh liệt trên sông, trên biển... Ngày nay, chúng ta phải mở mặt trận trên không thắng lợi, trách nhiệm ấy trước hết là của các chú. Các chú hãy học tập quân giải phóng miền Nam, phát huy lối đánh gần, bám thắt lưng địch mà diệt chúng".

Thế giới

* Clốt Lui Béctôlê (Claude Louis Bertholiet) sinh ngày 9-11-1748 tại Tulông (Pháp). Nǎm 22 tuổi ông tốt nghiệp ngành y và sau đó chuyển tới Pari chuyên tâm nghiên cứu khoa học.

Ông là người tìm ra nhiều quy trình hoá học áp dụng trong thực tế công nghiệp như: Phương pháp tẩy trắng vải, sáp, bột giấy bằng clo; phương pháp nhuộm...
Ông mất nǎm 1822.