Ngày vui của người làm báo

Ngày vui của người làm báo
Ngày vui của người làm báo

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm