Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

Cập nhật ngày: 23/05/2020 - 20:06

BTNO - Ngày 22.5, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh đã có cuộc họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh về “Ứng dụng thử nghiệm công nghệ scada internet/3G để điều tiết, phân phối nước tuyến kênh điển hình thuộc hệ thống kênh TN17 từ cống đầu kênh cấp 1 đến cống lấy nước của hộ và nhóm hộ dùng nước”.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh do Giám đốc Sở KH&CN Dương Quốc Khánh làm Chủ tịch Hội đồng. Đề tài do PGS.TS Võ Khắc Trí làm chủ nhiệm, cơ quan chủ trì là Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam.

Giám đốc Sở KH&CN Dương Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá và nhận xét đề tài.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm công nghệ scada internet/3G nhằm đảm bảo phân phối nước từ trạm trung tâm điều khiển tự động đến hộ và nhóm hộ dùng nước cho một tuyến kênh điển hình thuộc hệ thống kênh TN17 từ cống đầu kênh cấp 1 đến cống lấy nước của hộ và nhóm hộ dùng nước.

Scada là hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Mô hình Scada internet/3G được tiến hành thực nghiệm trên hệ thống kênh TN17-5 thuộc hệ thống kênh chính TN17 (kênh Tây) nằm trong hệ thống công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng-Phước Hoà. Mô hình gồm các thiết bị giám sát và điều khiển tích hợp vào trong các cửa van được lắp đặt từ cống đầu kênh TN17-5 và cống đầu kênh TN17-5-1 đến 4 cống dẫn tưới vào mặt ruộng.

Hội đồng nghiệm thu đi kiểm tra thực tế các trạm cống được lắp đặt điều khiển thông minh.

Đề tài đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tự động hoá điều khiển vận hành, quan trắc từ xa và công nghệ internet (3G/4G) và ADSL có khả năng tự động hoá cao đặc biệt cho mạng lưới giám sát và phân phối nước. Việc nghiên cứu, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm các cửa cống có sử dụng động cơ điều khiển đóng/mở bước đầu mang lại kết quả tốt.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá đề tài đã đáp ứng được yêu cầu về giải pháp quản lý và vận hành trong hệ thống công trình thuỷ lợi, nhằm đảm bảo cung cấp nước đạt mục tiêu và nâng cao hiệu quả sử dụng nước.

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài, với kết quả đạt yêu cầu.

Châu Pha