Ngừng tải trang chưa đọc để tiết kiệm bộ nhớ trên Firefox

Cập nhật ngày: 22/12/2011 - 01:25

Đôi khi, công việc yêu cầu bạn phải mở cùng lúc nhiều thẻ trên Firefox để dễ xem thông tin khi cần thiết. Tuy nhiên, việc này sẽ làm tốn nhiều tài nguyên hệ thống. Tiện ích UnloadTab sẽ giúp trình duyệt Firefox tự ngưng tải một số thẻ không xem sau một khoảng thời gian để tiết kiệm tài nguyên. Thẻ khi bị ngưng tải vẫn còn hiển thị trên trình duyệt để khi cần bạn vẫn có thể xem dễ dàng.

Firefox sẽ tự động ngưng tải các thẻ mà bạn không xem sau một khoảng thời gian. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể ra lệnh cho chương trình ngưng tải các thẻ vào bất kỳ lúc nào để tiết kiệm tài nguyên hệ thống. Bạn nhấn chuột phải vào thẻ sẽ làm xuất hiện các tùy chọn: Unload Tab (ngưng tải thẻ đang xem), Keep Address Loaded (giữ cho thẻ đang xem luôn được tải), Unload Other Tabs (ngưng tải các thẻ khác, ngoại trừ thẻ đang xem).

Các thẻ bị ngừng tải sẽ mờ đi. Khi cần xem, bạn chỉ việc nhấp vào thẻ này, Firefox sẽ tiến hành tải lại website.

Để cấu hình UnloadTab, bạn vào Tools Add-ons (hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + A), nhấn Options tại tiện ích UnloadTab. Bạn thiết lập thời gian tự ngừng tải các thẻ không xem tại mục Unload inactive tabs, từ 1 phút, 5 phút, 10 phút,… đến 120 phút, hoặc ngay lập tức (Immediately). Nếu có một website bạn thường xem và không muốn bị ngưng tải sau một khoảng thời gian, bạn điền địa chỉ website đó vào ô Keep address loaded rồi nhấn Add. Mục When Firefox starts gồm các tùy chọn để mở thẻ khi khởi động Firefox, gồm: Load all tabs (mở lại toàn bộ các thẻ ở phiên làm việc trước), Load selected tab (mở duy nhất một thẻ đang xem ở phiên trước), Load selected tab and tabs to keep loaded (mở lại thẻ đang xem và các thẻ luôn được tải ở phiên trước).

H.T (st)