BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người dân các xã thuộc vùng khó khăn được trực tiếp hỗ trợ

Cập nhật ngày: 08/08/2009 - 06:05

Người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ trực tiếp (Trong ảnh: một bến sông ở xã Phước Chỉ).

Kể từ ngày 1.1.2010, người dân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Nhà nước ở vùng khó khăn (theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5.3.2007) sẽ được hỗ trợ trực tiếp tiền, hiện vật để nâng cao đời sống, xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hoá.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Việc hỗ trợ này phải đảm bảo được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan và có hiệu quả thiết thực. Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn được cân đối trong chi thường xuyên của ngân sách địa phương.

Có 2 hình thức hỗ trợ là hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp 80.000 đồng/người/năm. Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm. Việc hỗ trợ tiền mặt để các đối tượng thụ hưởng chính sách chủ động mua sắm nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống phù hợp với thực tế của từng hộ.

Đối với hình thức hỗ trợ bằng hiện vật, người dân có thể lựa chọn cho gia đình mình một trong các hiện vật sau: Giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc thú y hoặc muối iốt.

Theo Quyết định trên, Tây Ninh có 20 xã thuộc vùng khó khăn ở các huyện Tân Châu (Tân Đông, Tân Hoà, Suối Ngô và Tân Hà), Tân Biên (Tân Lập, Tân Bình và Hoà Hiệp), Châu Thành (Biên Giới,  Hoà Thạnh, Ninh Điền, Thành Long, Phước Vinh và Hoà Hội) Bến Cầu (Long Thuận, Lợi Thuận, Long Phước, Long Khánh và Tiên Thuận) và Trảng Bàng (Bình Thạnh, Phước Chỉ) được hưởng chính sách mới này.

Đ.H.T