Người dân vùng biên giới, hải đảo: Lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật 

Cập nhật ngày: 16/01/2022 - 19:24

BTNO - Bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, ngày 12.1, tại Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” (gọi tắt là Đề án).

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo BĐBP Tây Ninh trao bằng khen của Bộ cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích cao trong công tác PBGDPL vùng biên giới.

Từ Hà Nội, hội nghị được kết nối đến 46 điểm cầu, hơn 1.500 đại biểu tham dự. Thượng tướng Võ Minh Lương- Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Văn Dũng- Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị.

THẮT CHẶT TÌNH QUÂN DÂN NƠI BIÊN CƯƠNG

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng- Chính uỷ Bộ đội Biên phòng thông tin tóm tắt kết quả thực hiện Đề án. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đồng ý cho phép tiếp tục thực hiện Đề án đến hết năm 2021, Ban Chỉ đạo Đề án đã kịp thời đề xuất Bộ Quốc phòng củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và cán bộ cấp Vụ, Cục thuộc các bộ Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục được giao là cơ quan thường trực Đề án.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng, cơ quan thường trực Đề án chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án các tỉnh, thành phố biên giới hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung và Đề án nói riêng.

Ngành Tư pháp tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị bám sát thực tiễn, tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng, làm rõ những khâu yếu, mặt yếu trong tuyên truyền, PBGDPL, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp, các ngành chỉ đạo các biện pháp khắc phục. Các tỉnh, thành phố biên giới, các đơn vị quân đội đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án.

Qua đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác PBGDPL, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể với đơn vị lực lượng vũ trang được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả thiết thực.

Để gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL với việc nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự và đáp ứng nhu cầu giao lưu, tìm hiểu, trao đổi kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng BGHĐ, các địa phương quan tâm củng cố, phát triển và duy trì hoạt động trên 2.000 câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 1.084 trung tâm tư vấn pháp luật; trên 1.100 tổ tuyên truyền pháp luật; 9.828 tổ hoà giải.

Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại địa phương, thành phần gồm cán bộ chính quyền cơ sở, cán bộ Biên phòng và cán bộ trực thuộc các đơn vị quân đội đứng chân ở địa bàn biên giới, là những người có trình độ, năng lực, hiểu biết về pháp luật.

Căn cứ tình hình, nhiệm vụ các câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, trung tâm tư vấn pháp luật; tổ tuyên truyền pháp luật đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất và phối hợp triển khai mỗi tuần từ 1 đến 2 buổi (vào các phiên chợ các xã biên giới, tại các bãi ngang, các cảng cá khi ngư dân đi khai thác làm ăn trên biển về...).

Tổ chức hàng ngàn đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở, gần 145.000 cuộc tuyên truyền, PBGDPL thu hút trên 6,8 triệu lượt người nghe, phục vụ nhu cầu tư vấn, giải đáp những vấn đề về pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới và tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành, về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến đời sống, xã hội, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân; âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của thế lực thù địch, phản động.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch, tích cực tham gia cùng địa phương và Bộ đội Biên phòng đấu tranh, tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép đưa vào khu cách ly tập trung, góp phần ngăn chặn, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua biên giới vào nội địa.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp ở địa phương, định kỳ luân chuyển, hỗ trợ, bổ sung sách vào tủ sách pháp luật tại các phòng đọc, thư viện được bố trí tại các xã, phường, thị trấn biên giới; phối hợp với ngành văn hoá xây dựng hệ thống pa-nô, áp phích, khẩu hiệu và xây dựng tiểu phẩm văn nghệ để tuyên truyền trực quan sinh động; phối hợp với ngành thông tin và truyền thông biên soạn nội dung tuyên truyền pháp luật trên màn hình led tại các cửa khẩu và tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục của các cơ quan thông tin đại chúng địa phương.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, Ban Chỉ đạo đề án Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Đề án các tỉnh, thành phố biên giới triển khai đồng bộ, đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và đối tượng.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL nắm chắc phong tục, tập quán của nhân dân, đặc điểm địa bàn, đối tượng, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa ở địa phương đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền bảo đảm tính quần chúng, giáo dục, thuyết phục cao. Thường xuyên duy trì nền nếp chế độ, quy định công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là Ngày Pháp luật hằng năm, hằng tháng được thực hiện khoa học, thống nhất.

Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng BGHĐ giai đoạn 2017-2021” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự tham gia tích cực, nghiêm túc, thống nhất, có trọng điểm, quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố biên giới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và Ban Chỉ đạo Đề án các cấp. Trên tinh thần chủ động và trách nhiệm, các địa phương, đơn vị bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các mô hình, cách làm linh hoạt, sáng tạo.

Qua gần 5 năm thực hiện, đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ, cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Hoạt động tăng cường tuyên truyền, PBGDPL đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc.

Hiệu quả của Đề án có ý nghĩa chính trị sâu sắc, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ; khẳng định và lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Ý thức quốc gia, chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên.

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định, việc triển khai Đề án có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Đề án được triển khai nghiêm túc, toàn diện, có trọng tâm, các cấp, các ngành vận dụng sáng tạo, không ngừng đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng sát thực tế, đa dạng, phong phú.

Sau gần 5 năm thực hiện, Đề án đã đạt được những kết quả rất quan trọng như hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc.

Đề án đã góp phần xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Điều này góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm; ý thức quốc gia, chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên. Hiệu quả của Đề án đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới, biển đảo.

Việt Đông