Người lao động ngày càng hiểu biết pháp luật hơn

Cập nhật ngày: 13/04/2012 - 05:13

(BTNO)- Vừa qua, Ban điều hành Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong hai năm 2010, 2011 và triển khai nhiệm vụ 2012.

Nội dung chủ yếu của Đề án là tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

Người lao động hiện nay đã hiểu biết hơn những quy định của pháp luật lao động về tiền lương, tiền thưởng, giờ làm việc, nghỉ ngơi...

Qua hai năm triển khai thực hiện, Đề án đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi, nâng cao nhận thức đối với lãnh đạo các sở ngành, huyện thị, các doanh nghiệp và cán bộ công đoàn các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Một số địa phương như Thị xã, Hoà Thành, Châu Thành, Tân Châu, Dương Minh Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Có lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động như Công ty TNHH VMC Hoàng Gia. Bước đầu góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật nói chung- trước hết là pháp luật lao động, trong hoạt động của doanh nghiệp, tạo được mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; hạn chế tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến đình công làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội và môi trường đầu tư, làm thiệt hại cho người lao động, cho doanh nghiệp và cho cả sự phát triển kinh tế của địa phương. Kết quả nổi bật qua triển khai làm cho người lao động hiểu biết hơn những quy định của pháp luật lao động về tiền lương, tiền thưởng, giờ làm việc, nghỉ ngơi, hạn chế tranh chấp lao động, khi có xảy ra tranh chấp người lao động cũng thực hiện trong trật tự, ôn hoà hơn trước.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án vẫn còn một số ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa tích cực, chủ động bố trí thời gian thích hợp để tuyên truyền pháp luật cho người lao động. Hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa thật phù hợp với điều kiện từng đối tượng lao động.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế vừa qua, Ban điều hành Đề án lưu ý các ngành chức năng khi triển khai thực hiện đề án cần tập trung vào các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động, các đơn vị thường xảy ra tranh chấp lao động. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn, có trọng tâm trọng điểm theo từng đối tượng, ngành nghề sản xuất kinh doanh, hình thức tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

QD