Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Người nhận khoán trồng rừng chờ chính sách hỗ trợ mới 

Cập nhật ngày: 18/06/2021 - 18:53

BTNO - Thời gian qua, người dân nhận đất trồng rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kiến nghị ngành chức năng quan tâm nâng cao kinh phí hỗ trợ và có các chính sách mới để bảo đảm cho người dân sống được với rừng.

Chăm sóc rừng trồng tại Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Ảnh minh họa

Hiện nay, việc giao đất trồng rừng chưa bảo đảm thu nhập cho người dân sống được với rừng. Do cây trồng chính (sao, dầu…) trên đất rừng phát triển nhanh, cây trồng phụ để người dân thụ hưởng (cây keo) chậm phát triển nên người trồng rừng không thu hoạch được, dẫn đến không có thu nhập. 

Theo UBND tỉnh, rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh được giao cho các địa phương và Ban Quản lý rừng bảo vệ, quản lý. Việc người dân tham gia trồng rừng là qua hợp đồng giao khoán giữa các địa phương, Ban Quản lý rừng và hộ gia đình, cá nhân.

 Kinh phí và chính sách hỗ trợ khác cho người dân nhận khoán trồng rừng được áp dụng hiện nay gồm: mức hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh áp dụng theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Cụ thể, định mức khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh là 300.000 đồng/ha/năm (bằng định mức bình quân quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg); định mức đầu tư trồng mới rừng theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg từ ngân sách Trung ương là 30 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, mức đầu tư trồng mới rừng (gồm 1 năm trồng và 3 năm chăm sóc) trên địa bàn tỉnh bình quân khoảng 32 triệu đồng/ha, theo Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 14.12. 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Song song đó, người nhận khoán trồng rừng trên địa bàn tỉnh còn được hỗ trợ kinh phí phòng cháy và chữa cháy rừng trồng. Hiện nay, Trung ương chưa có quy định về mức hỗ trợ này. Do đặc thù của tỉnh (có trên 50% diện tích rừng nguy cơ cháy cao; 240km đường biên giới giáp với Campuchia chủ yếu là rừng đặc dụng, phòng hộ, có nguy cơ bị xâm hại, dễ xảy ra cháy rừng), UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí phòng, chống cháy rừng trồng bình quân trên 800.000 đồng/ha/năm cho người dân (Công văn số 2679/UBND-KTN ngày 11.9.2015 của UBND tỉnh về chủ trương hỗ trợ kinh phí phòng chống cháy rừng trồng).

Ngoài các định mức hỗ trợ đầu tư nêu trên, trong những năm đầu, khi rừng trồng chưa khép tán, hộ hợp đồng được trồng xen cây phù trợ, cây nông nghiệp ngắn ngày và được hưởng toàn bộ nguồn thu từ cây phù trợ, cây trồng xen.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Theo đó, đối với những diện tích rừng có đủ tiêu chuẩn cung ứng dịch vụ môi trường rừng (rừng trồng đã thành rừng, rừng tự nhiên đang được bảo vệ…), các hộ nhận khoán sẽ được chi trả bình quân 200.000 đồng/ha/năm.

Đối với diện tích rừng trên địa bàn huyện Tân Biên chưa có đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng nhưng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chi trả, trong đó có điều tiết, chia sẻ một phần nguồn kinh phí chi trả cho các hộ nhận khoán trồng, bảo vệ rừng từ các địa bàn rừng khác trong tỉnh cho địa bàn huyện Tân Biên.

Như vậy, thời gian qua UBND tỉnh bảo đảm đầy đủ kinh phí hỗ trợ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân tham gia trồng, bảo vệ rừng trồng. Theo UBND tỉnh, so với mặt bằng chung về mức thu nhập từ các ngành nghề khác trong xã hội thì mức hỗ trợ đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng còn khá thấp.

Tuy nhiên các mức hỗ trợ này thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã có kiến nghị, đề xuất các bộ, ngành Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đầu tư đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhằm tạo động lực cho người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Chăm sóc rừng trồng tại Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Ảnh minh họa

Ngày 26.2.2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1152/BNN-TCLN về chính sách bảo vệ và phát triển rừng năm 2021. Theo đó, tiếp tục áp dụng các chương trình, chính sách và các dự án hỗ trợ đầu tư của giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng và giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; các chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương) cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách mới.

Thế Nhân