Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

Tuổi trẻ Tây Ninh và tuổi trẻ các tỉnh Campuchia giáp biên:

Nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp

Nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
Nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
Nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
Nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
Nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
Nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
Nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
Nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp

Bài, ảnh: Tố Tuấn

Thiết kế: Ngọc Trâm