Xã hội   Giáo dục

Nhà giáo có thêm thu nhập mới

Cập nhật ngày: 17/08/2010 - 10:31

Cô giáo hướng dẫn HS trường tiểu học Mường Khương, Lào Cai trong học vi tính.

Chính sách bổ sung thu nhập cho giáo viên bằng phụ cấp thâm niên đang được hoàn thiện với dự thảo về nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Theo dự thảo này, đối tượng được quy định về chế độ phụ cấpy là nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở cơ sở giáo dục công lập, đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục tại phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ sở giáo dục công lập và làm công tác quản lý, tham mưu, chỉ đạo về giáo dục, dạy nghề ở cơ quan trung ương và địa phương.

Với nhà giáo đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sau ngày 31.3.1993, được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo mức phụ cấp thâm niên của cá nhân tại thời điểm ngày 31.3.1993.
Thời gian không tính hưởng là thời gian tập sự, thử việc hoặc hợp đồng làm việc lần đầu; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Nếu được thông qua, chế độ phụ cấp phụ cấp thâm niên quy định tại nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1.1.2010.

(Theo chinhphu.vn)