BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh: Chính sách thu mua mía khá hấp dẫn

Cập nhật ngày: 31/10/2010 - 09:49

Theo dự kiến, đầu tháng 11.2010, Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh sẽ tiếp nhận mía nguyên liệu và bắt đầu vào vụ chế biến 2010-2011. Ngày 29.10 vừa qua, nhà máy đã tổ chức hội nghị khách hàng công bố kế hoạch sản xuất vụ chế biến sắp tới và công bố chính sách thu mua mía nguyên liệu, chính sách bảo hiểm chữ đường cùng các chính sách hỗ trợ, thưởng khác có liên quan đến khâu thu hoạch mía.

Lãnh đạo Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh cho biết để chuẩn bị nguyên liệu mía cho vụ chế biến 2010-2011 nhà máy đã đầu tư trồng và chăm sóc 6.700 ha mía- tăng hơn vụ trước khoảng 500 ha. Dự kiến trong vụ chế biến sắp tới, nhà máy thu mua khoảng 340.000 tấn mía nguyên liệu và chế biến khoảng hơn 31.500 tấn đường. Để khuyến khích nông dân bán mía và tiếp tục hợp đồng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trong những vụ tới, Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh đã đưa ra chính sách thu mua mía vụ chế biến sắp tới khá hấp dẫn. Cụ thể, từ đầu vụ nhà máy thu mua mía với giá 900.000 đồng/tấn 10 CCS tại ruộng và trên phương tiện vận chuyển- trong đó có 700.000 đồng là giá thu mua mía cơ bản và 200.000 đồng tiền hỗ trợ suốt vụ cho nông dân về chi phí thu hoạch và thưởng hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, nhà máy còn hỗ trợ tiền “tăng bo” đầu vụ 30.000 đồng/tấn trong thời gian từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12.2010. Đồng thời, từ giữa đến cuối vụ nhà máy hỗ trợ thêm tiền giữ mía 30.000 đồng/tấn. Nếu tính tất cả các khoản mua và hỗ trợ, mỗi tấn mía 10 CCS đưa về đến bàn cân thì bình quân nhà máy phải chi phí 1.055.000 đồng/tấn 10 CCS. Trong đó riêng người nông dân bán mía được hưởng 930.000 đồng/tấn 10 CCS. Song song đó, nhà máy cũng đưa ra chính sách bao chữ đường vụ chế biến sắp tới như sau: từ đầu vụ đến cuối năm 2010 nhà máy bao 9 CCS và từ đầu năm 2011 đến cuối vụ bao 9,5 CCS. Riêng các giống ROC và VN 84-4137 thì nhà máy bao 10 CCS từ đầu đến hết vụ thu hoạch.

Năm nay nông dân hợp đồng đầu tư và cung cấp sản phẩm cho Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh sẽ bán được không dưới 50 triệu đồng/ha nếu mía đạt năng suất từ 50 tấn/ha với chữ đường từ 10 CCS trở lên.

Như vậy, vụ thu hoạch mía năm nay, nông dân bán mía cho Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh đầu vụ thấp nhất sẽ được 840.000 đồng/tấn (bao 9 CCS), còn từ giữa đến cuối vụ thấp nhất sẽ bán được 885.000 đồng/tấn (bao 9,5 CCS). Đó là chưa kể các khoản thưởng chữ đường cao như: từ 9,6 CCS đến 10 CCS được thưởng 10.000 đồng/tấn; từ trên 10 CCS đến 11 CCS được thưởng 20.000 đồng/tấn; trên 11 CCS được thưởng 30.000 đồng/tấn. Từ các chính sách thu mua, năm nay nông dân hợp đồng đầu tư và cung cấp sản phẩm cho Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh sẽ bán được không dưới 50 triệu đồng/ha nếu mía đạt năng suất từ 50 tấn/ha với chữ đường từ 10 CCS trở lên.

Ngoài ra, để khâu thu hoạch mía đạt chất lượng cao trong vụ thu hoạch sắp tới, nhà máy còn có chính sách thưởng dành cho nhân công thu hoạch mía. Cụ thể nếu chặt sát gốc mía- phần gốc mía còn lại trên ruộng cao không quá 3 cm thì nhà máy sẽ thưởng cho khâu thu hoạch từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng/tấn tuỳ phương tiện chặt bằng rựa hay bằng cuốc. Trong đó riêng công chặt được thưởng từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng/tấn, còn lại đầu công và chủ mía được thưởng 2.500 đồng/tấn. Việc nhà máy thưởng khâu chặt sát gốc mía không chỉ tiết kiệm và làm tăng sản lượng mía cho nông dân mà còn tạo điều kiện cho cây mía phát triển tốt trong những vụ sau. Đồng thời, trong khâu thu hoạch nhà máy cũng có chính sách thưởng mía sạch với định mức 12.500 đồng/tấn nếu mía đưa về nhà máy đảm bảo độ tươi, chặt đến đỉnh sinh trưởng, không còn ngọn mía, không còn phiến lá trên thân, có tạp chất < 2%...

Để nông dân trồng mía yên tâm trong việc thu hoạch, Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh cũng công bố trình tự lập chương trình thu hoạch mía. Theo đó, nhà máy sẽ xây dựng lịch thu hoạch toàn vụ cho từng hợp đồng theo các nguyên tắc thứ tự như sau: mía bị sâu bệnh đang gây thiệt hại về năng suất và chất lượng; hợp đồng có sản lượng mía được đánh giá trên 2.000 tấn để được giao mía ổn định; mía phá gốc để chuẩn bị trồng mới; mía gốc 4,3,2,1 theo thứ tự ngày tề gốc trong vụ thu hoạch trước; mía trồng mới theo thứ tự các giống từ chín sớm đến trung bình và chín muộn.

Riêng về công thu hoạch và xe vận chuyển, vụ chế biến 2010-2011 Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh cũng sẽ hợp đồng dịch vụ chuẩn bị đủ nhân công và đủ lượng xe, đảm bảo thu hoạch đúng lịch, vận chuyển về nhà máy trong vòng 24 giờ không để mía phơi bãi, đồng thời đảm bảo chi phí thu hoạch ổn định, hạn chế bớt khó khăn cho nông dân và hạn chế tình trạng thu hoạch đông ken.

Sơn Trần