BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhà máy SBT tăng cường đầu tư vốn và hỗ trợ theo năng suất mía

Cập nhật ngày: 27/09/2010 - 05:34

Còn khoảng 1 tháng nữa là các nhà máy đường trong tỉnh vào vụ chế biến năm 2010-2011. Tuy nhiên, ngay từ giữa tháng 8, đã có nhà máy công bố chính sách đầu tư cho nông dân trồng mía chuẩn bị cho vụ chế biến 2011-2012. Trong chính sách đầu tư mới có điều chỉnh một số khoản đầu tư và hỗ trợ theo hướng có lợi cho nông dân hơn các vụ trước. Trong tình hình cây mì đang có chiều hướng phát triển mạnh trở lại do giá cả tăng cao thì việc điều chỉnh chính sách đầu tư là một trong những giải pháp khuyến khích nông dân tiếp tục trồng mía.

Cán bộ SBT kiểm tra vùng nguyên liệu mía

Trong những năm gần đây, các nhà máy đường trong tỉnh liên tục điều chỉnh chính sách đầu tư để khuyến khích nông dân tiếp tục phát triển cây mía nhằm khôi phục vùng nguyên liệu. Cụ thể ở Công ty SBT, đầu vụ đông xuân 2009-2010 suất đầu tư cơ bản đối với mía trồng mới đã được nâng lên 15 triệu đồng/ha- tăng hơn vụ trước 3 triệu đồng/ha và mía lưu gốc đầu tư 10 triệu đồng/ha- tăng hơn vụ trước 2 triệu đồng/ha, cùng nhiều khoản bổ sung khác. Giữa vụ đông xuân, Công ty tiếp tục nâng định suất đầu tư cơ bản mía trồng mới lên 17 triệu đồng/ha. Đồng thời đầu tư bổ sung tối đa thêm 6 triệu đồng/ha cho mía trồng mới lẫn mía lưu gốc để thâm canh tăng năng suất. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ mía lưu gốc 1,5 triệu đồng/ha đối với mía từ vụ 4 trở lên và năng suất phải đạt từ 50 tấn trở lên cho vụ thu hoạch sắp tới. Nỗ lực của nhà máy đã mang lại hiệu quả. Diện tích mía chuẩn bị cho vụ chế biến năm 2010-2011 đã tăng trở lại. Tuy nhiên tốc độ khôi phục diện tích vùng nguyên liệu mía vẫn còn chậm do lợi nhuận từ cây mì vượt trội so với cây mía.

Để khuyến khích nông dân yên tâm tiếp tục trồng mía ngay sau khi thu hoạch vụ chế biến vụ 2010-2011 sắp tới, Công ty SBT tiếp tục điều chỉnh chính sách đầu tư nhằm chuẩn bị nguyên liệu tốt hơn cho vụ chế biến 2011-2012. Cụ thể về định suất cơ bản, Công ty vẫn giữ mức đầu tư 17 triệu đồng/ha mía trồng mới và 10 triệu đồng/ha mía chăm sóc. Số tiền đầu tư này sẽ được Công ty thu hồi lại trong 3 năm. Ngoài định suất cơ bản, Công ty còn đầu tư bổ sung thêm nhiều khoản khác với mục đích là bổ sung vốn để tăng cường chăm sóc, tưới, thâm canh để tăng năng suất mía... Để quản lý vốn đầu tư bổ sung được đầu tư đúng mục đích, định mức đầu tư bổ sung được xác định theo tình hình sinh trưởng và năng suất mía khi thu hoạch trong vụ 2011-2012. Cơ sở để xác định mức đầu tư bổ sung được Công ty đề ra phụ thuộc vào năng suất mía. Cụ thể: Năng suất nhỏ hơn 40 tấn/ ha thì không được đầu tư bổ sung; từ 40 tấn/ ha trở lên bổ sung 2 triệu đồng/ ha; từ 50 tấn/ ha trở lên bổ sung 4 triệu đồng/ ha; từ 60 tấn/ha trở lên bổ sung 5 triệu đồng/ha; từ 70 tấn/ ha trở lên bổ sung 6 triệu đồng/ha; từ 80 tấn/ ha trở lên bổ sung 7 triệu đồng/ha; từ 90 tấn/ha trở lên bổ sung 8 triệu đồng/ ha và từ 100 tấn/ ha trở lên sẽ được bổ sung 9 triệu đồng/ha. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư vốn cho nông dân thuê đất trồng mía với định mức tối đa là 20 triệu đồng/ha cho 4 vụ tuỳ theo vị trí, loại đất và tài sản đảm bảo. Ngoài các khoản đầu tư, Công ty SBT còn có chính sách hỗ trợ cho người trồng mía. Cụ thể, đối với mía trồng mới, Công ty sẽ hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/ha với điều kiện phải cam kết cung cấp mía nguyên liệu cho nhà máy thuộc Công ty trong 4 vụ liên tiếp kể từ vụ chế biến 2011-2012. Còn đối với mía lưu gốc Công ty hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/ha với điều kiện là mía từ mùa 4 trở lên và năng suất bình quân phải đạt từ 40 tấn/ha.

Như vậy, bắt đầu từ vụ đông xuân 2010-2011, tổng mức mà Công ty SBT đầu tư cho nông dân trồng mía sẽ phụ thuộc rất nhiều vào năng suất mía. Đối với mía trồng mới- nếu khi thu hoạch đạt được năng suất 60 tấn/ha thì sẽ được tổng mức đầu tư và hỗ trợ lên đến 27 triệu đồng/ha, nếu đạt năng suất cao hơn thì sẽ được đầu tư cao hơn. Còn đối với mía lưu gốc- nếu đạt năng suất 50 tấn/ha thì tổng mức đầu tư và hỗ trợ là 15,5 triệu đồng/ha (mía mùa 4), nếu năng suất cao hơn thì tổng mức đầu tư sẽ cao hơn.

SƠN TRẦN