Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Nhà vườn chuẩn bị hoa kiểng phục vụ thị trường Tết

Nhà vườn chuẩn bị hoa kiểng phục vụ thị trường Tết
Nhà vườn chuẩn bị hoa kiểng phục vụ thị trường Tết
Nhà vườn chuẩn bị hoa kiểng phục vụ thị trường Tết
Nhà vườn chuẩn bị hoa kiểng phục vụ thị trường Tết

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Thiết kế: Ngọc Trâm