Nhân dân Thị xã Tây Ninh chung tay giữ sạch rạch Tây Ninh và đường phố

Cập nhật ngày: 31/05/2012 - 11:46

(BTNO)- Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thị xã Tây Ninh  cho chúng tôi biết tỉ mỉ về kế hoạch giữ gìn lòng rạch Tây Ninh và đường phố do UBND và MTTQ Thị xã ban hành. Kế hoạch này nhằm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc xây dựng Thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại III vào cuối năm 2013, đến năm 2015 đạt thành phố thuộc tỉnh và năm 2025 trở thành thành phố loại II. Một trong những tiêu chí để thực hiện thành công Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ Tây Ninh là xây dựng Thị xã có môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp. Đặc biệt, Thị xã Tây Ninh có rạch chạy xuyên qua trung tâm tạo ra khung cảnh thiên nhiên hữu tình, làm cho Thị xã có nét đẹp riêng…

Tuy nhiên trong thời gian trước, rạch Tây Ninh chưa thực sự được như mong muốn, còn nhiều tồn tại yếu kém, nhất là do ý thức con người. Nhiều người chưa hiểu tầm quan trọng của rạch Tây Ninh nên đã không có ý thức bảo vệ mà còn vô tư vứt rác xuống rạch; thải chất độc hại; vứt kính, gạch xây dựng, phế thải xuống lòng rạch; có người tận dụng trồng rau muống, rau nhút làm cản trở dòng chảy… Đặc biệt, một số nhà máy công nghiệp ở đầu nguồn lén lút xả chất thải rất độc hại ra rạch, làm cá chết hàng loạt. Bên cạnh đó, các đường phố trong khu đô thị, đặc biệt là trong các khu dân sinh chưa được vệ sinh, chất thải chưa được thu dọn sạch sẽ.

Bờ kè rạch Tây Ninh sạch đẹp

Để cho toàn dân cùng tham gia giữ gìn rạch Tây Ninh và các khu đô thị sạch đep, UBND và MTTQ Thị xã đã có kế hoạch số 115/KHLT-MTTQ-UBND về “phong trào giữ gìn lòng rạch Tây Ninh sạch - đẹp năm 2012”. Kế hoạch này được triển khai vào đầu tháng 5.2012, trong đó MTTQ kết hợp với chính quyền đã tuyên truyền trong các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, người dân buôn bán, các cửa hàng, các địa điểm vui chơi văn hoá, cộng đồng dân cư, nhất là người dân sống hai bên rạch Tây Ninh, làm cho mọi người dân nhận thức rõ tính cấp bách và tầm quan trọng trong việc xây dựng rạch và các khu phố sạch đẹp.

MTTQ Thị xã kết hợp với các cơ quan đoàn thể đã tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch tại các điểm trong Thị xã như: xã Bình Minh, xã Ninh Sơn, Phường 1, Phường 2 và Phường 3. Sau lễ ra quân, nhân dân đã tham gia nạo vét rạch, vớt rác, lục bình suốt tuyến do Thị xã quản lý. Cán bộ từng khu vực kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng vứt rác xuống lòng rạch Tây Ninh; Thị xã coi đây là tiêu chí quan trọng để cuối năm xét tiêu chuẩn duy trì xã, phường văn hoá. Đồng thời UBND Thị xã đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây kè rạch Tây Ninh tại những đoạn còn lại.

Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện, nhân dân đã tích cực tham gia nạo vét rạch, vớt lục bình, rác suốt tuyến kênh đi qua Thị xã; nhân dân đã tự giác phát hiện và ngăn chặn các hiện tượng lén lút mang rác vứt xuống lòng rạch. Các khu phố của các phường nội thị đã tăng cường công tác quản lý tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển rác; đảm bảo thu gom rác, vận chuyển rác trong ngày và đúng theo thời gian đề ra, không để tình trạng tồn đọng rác. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị đã duy trì tốt trên hai bờ kè của rạch Tây Ninh.

Theo ông Lê Văn Hùng, việc làm sạch rạch và các đường, các khu phố trong thời gian qua chỉ mới đạt được kết quả bước đầu. Nhiệm vụ của MTTQ Thị xã là tiếp tục vận động nhân dân tự giác chung tay giữ gìn rạch và các đường, khu phố Tây Ninh luôn sạch đẹp, xứng đáng với danh hiệu đô thị loại III trong thời gian tới.

Võ Cường