BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhếch nhác Trung tâm Văn hóa Thể thao Bến Cầu

Cập nhật ngày: 05/08/2014 - 08:01

Cổng Trung tâm trở thành nơi thả bò. Phòng bảo vệ thì trở thành nhà kho và có nơi cửa kính bị bể. Bên ngoài tường rào cỏ mọc um tùm, trở thành nơi chất rơm, để rờ-moóc máy kéo v.v...

Đề nghị ngành chức năng và địa phương sớm thu dọn, xử lý nhằm trả lại vẻ mỹ quan, sạch đẹp, văn hóa cho khu vực này.

Cổng Trung tâm hoàng tránh nhưng lại trở thành nơi thả bò.

Phòng bảo vệ thì thành nhà kho. Nhiều cửa kính bị bể.

Ngay sát bên ngoài tường rào là nơi chất rơm.

Có người tận dụng khoảng đất trống của trung tâm để rờ-moóc máy kéo.

 Đường vào Trung tâm lại bị đàn bò chắn lối. Hai bên lề ngổn ngang đất đá, rác rưởi.

Trường Sơn- Đức An