Nhiều chính sách bảo hiểm y tế được điều chỉnh từ ngày 1.3

Cập nhật ngày: 01/03/2021 - 08:29

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1-3, Thông tư số 30/2020/ TT-BYT ngày 31-12-2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, từ ngày 1.3.2021, những trường hợp được khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến là người đến khám, chữa bệnh đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế; người đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện được khám, chữa bệnh ở các cơ sở cùng tuyến khác trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố.

Trường hợp khác là người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu, được cấp cứu tại tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến...

Nguồn hanoimoi