Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2018 

Cập nhật ngày: 30/10/2018 - 16:07

Hàng loạt chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11-2018, như: rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số; 3 loại thực phẩm chức năng cho trẻ em phải kê khai giá; hiến máu tình nguyện được nhận quà là dịch vụ khám, chữa bệnh....

Các trường phổ thông tiến tới học 2 buổi/ngày

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21-9-2018 quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 15-11. Cụ thể, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện bảo đảm đủ biên chế công chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, tiến tới tổ chức học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông.

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cho phép thành lập, quyết định sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Đồng thời, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức đăng ký, huy động tối đa người trong độ tuổi đi học bảo đảm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

Trường mầm non ở thành phố có diện tích tối thiểu 8m2/trẻ. Ảnh: G.K

Trường mầm non ở thành phố có diện tích tối thiểu 8m2/trẻ

Theo Nghị định số 135/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20-11), trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ phải được đặt tại khu dân cư, bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường. Về diện tích xây dựng, các trường phải đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du và 8m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo.

Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, yêu cầu đặt ra là phải có giáo viên trình độ đạt chuẩn; có diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ít nhất 1,5m2 cho một trẻ, có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em; có chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường ngủ và chăn gối màn để ngủ…

Tại những nơi chưa có mạng lưới trường mầm non đáp ứng yêu cầu, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhưng phải đăng ký hoạt động với UBND xã, số lượng trẻ em trong các nhóm trẻ này tối đa chỉ 7 trẻ.

Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, có hiệu lực từ ngày 15-11.Theo nghị định này, thời gian thẩm tra hồ sơ và cấp phép chứng thực chữ ký số được rút ngắn còn 50 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ (thay vì 60 ngày như trước đây).

Để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau: có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp. Bên cạnh đó, Chính phủ thống nhất giữ nguyên thời hạn giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là 10 năm; chứng thư số cấp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thời hạn 5 năm.

2 trường hợp ngân hàng được cung cấp thông tin khách hàng

Ngày 11-9-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2018/NĐ-CP quy định về việc bảo vệ bí mật, thông tin khách hàng tại các ngân hàng. Ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong 2 trường hợp: tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; có sự chấp thuận của khách hàng.

Ngân hàng không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng (mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập…) cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định hoặc khi được sự chấp thuận của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin… Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-11.

3 loại thực phẩm chức năng cho trẻ em phải kê khai giá

Ngày 12-9-2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BYT quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá. Danh mục này bao gồm 3 loại thực phẩm chức năng: thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Danh mục nêu trên là cơ sở để các cơ quan thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật. Cũng theo thông tư, trước ngày 1-7-2019, UBND cấp tỉnh phải đăng tải toàn bộ danh sách các sản phẩm đã được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự công bố. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-11.

Hiến máu tình nguyện được nhận quà là dịch vụ khám, chữa bệnh

Từ ngày 1-11, chế độ hỗ trợ đối với người hiến máu (bao gồm cả hiến máu lấy tiền và hiến máu tình nguyện không lấy tiền) sẽ được áp dụng theo Thông tư số  20/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Cụ thể, người hiến máu toàn phần tình nguyện được lựa chọn nhận quà tặng là dịch vụ khám, chữa bệnh thay vì chỉ được nhận quà tặng bằng hiện vật như trước đây.

Giá trị tối thiểu của quà tặng gồm: 100.000 đồng với người hiến 1 đơn vị máu thể tích 250ml; 150.000 đồng với người hiến 1 đơn vị máu thể tích 350ml; 180.000 đồng với người hiến 1 đơn vị máu thể tích 450ml. Thủ trưởng của đơn vị tiếp nhận máu có trách nhiệm công khai danh mục các dịch vụ và mức giá của từng dịch vụ để người hiến máu lựa chọn.

Nguồn tổng hợp