BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều đề xuất tăng trưởng 7% GDP cho 2010

Cập nhật ngày: 22/09/2009 - 07:46

Dự kiến GDP của năm 2009 này tăng 5 - 5,2%.

Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đã dành cả ngày 21.9 và buổi sáng ngày 22.9 để nghe và thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch- Đầu tư (KHĐT) đặt ra mục tiêu tổng quát cho năm 2009: tập trung nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 cao hơn năm 2009, tạo tiền để tăng trưởng nhanh và bền vững trong các năm tiếp theo…

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước dự kiến tăng khoảng 6,5% so với năm 2009. Cùng đó, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,5 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%...

Bội chi ngân sách nhà nước dự kiến 125 ngàn tỷ đồng bằng 6,5% GDP. Nhập siêu dự kiến khoảng 12,7 tỷ USD bằng 19,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Góp ý với bản báo cáo của Bộ KHĐT, nhiều ý kiến tại Uỷ ban Kinh tế sáng 22.9 đề xuất, đặt chỉ tiêu tăng trưởng và chỉ tiêu xuất khẩu cao hơn nữa, đồng thời đề nghị hạ thấp hơn nữa bội chi ngân sách. Cụ thể, nên đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP ở mức 7% (thay vì 6,5%), xuất khẩu 8% (thay vì 6%) và bội chi ngân sách dưới 6% GDP (thay vì 6,5%).

Trở lại năm 2009 này, Bộ KHĐT đánh giá, nền kinh tế nước ta chịu tác động trực tiếp của khủng hoảng thế giới nhưng chỉ bị suy giảm, không rơi vào tình trạng suy thoái như các nước khác và vẫn duy trì được tốc động tăng trưởng hợp lý và đang phục hồi.

Tuy nhiên, giá trị công nghiệp tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, xuất khẩu giảm nhiều so với 2008. Cùng đó, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát do tiền tệ, tín dụng tăng trưởng cao, tăng chi tiêu của nhà nước cộng với xu hướng phục hồi kinh tế và tăng giá thế giới.

Theo Bộ, tốc độ tăng trưởng GDP quý 3.2009 ước đạt trên 5,5% và quí IV dự báo đạt trên 6,5% và cả năm 2009 tăng khoảng 5 - 5,2%, vượt chỉ tiêu điều chỉnh mà Quốc hội đã thông qua.

Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2009 đạt khoảng 61 tỷ USD, giảm 2,7% so với năm 2008. Dự báo nhập siêu năm 2009 khoảng 10 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (năm 2008 nhập siêu 18 tỷ USD, bằng 28,8% tổng kim ngạch xuất khẩu).

Ước thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước năm 2009 giảm 6,3% so với thực hiện năm 2008. Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2009 ước thực hiện đạt 533 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với dự toán. Bội chi ngân sách nhà nước bằng 6,9% GDP.

Về giá cả và lạm phát, theo Bộ KHĐT, dự báo chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 có thể tăng khoảng 7% (kế hoạch điều chỉnh là dưới 10%). Tuy nhiên, với tình hình tăng trưởng tiền tệ, tín dụng khá cao trong 9 tháng đầu năm, nếu không chủ động có các biện pháp quản lý phù hợp, sẽ có tác động làm tăng mặt bằng giá cuối năm 2009 và năm sau.

Dự kiến báo cáo tình hình KT-XH năm 2009 và kế hoạch năm 2010 sẽ được xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay.

(Theo Dantri)