Kinh tế   Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khôi phục lại sản xuất 

Cập nhật ngày: 14/11/2021 - 10:33

BTNO - Theo Ban quản lý dự án khu kinh tế tỉnh, sau khi triển khai sau khi tỉnh triển khai Kế hoạch số 3676/KH-UBND, đã có nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, kinh tế (Khu công nghiệp).

Đã có nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đăng ký khôi phục sản xuất trong tình trạng bình thường mới.

Theo đó, số doanh nghiệp khôi phục sản xuất theo Quyết định số 2104/QĐ-UBND là 59 doanh nghiệp, với số lao động 24.016 người, số lao động tiếp tục bổ sung 24.186 người. Tính đến ngày 3.11, tại các Khu công nghiệp  có 238 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số lao động là 116.915 người, trong đó có 2.745 lao động nước ngoài, số lao động trong nước là 114.170 người chiếm khoảng 87.46 % so với số lao động thời điểm đầu năm 2021 (130.538 người).

 Trong số 238 doanh nghiệp đang hoạt động thì hầu hết các doanh nghiệp đã chuyển đổi phương án “01 cung đường 2 điểm đến” bằng phương tiện cá nhân, với tổng số lao động khoảng hơn 106.915 người; có hơn 10 doanh nghiệp vẫn còn đăng ký hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”, với tổng số lao động khoảng 10.000 người (đa số thuộc KCN Phước Đông). Với nhiều nguyên nhân, như: doanh nghiệp sử dụng lao động với số lượng lớn; doanh nghiệp có kí túc xá, nơi lưu trú ổn định; kiểm soát dịch cơ bản tốt và đặc biệt hoạt động “3 tại chỗ” có hiệu quả.

Từ đó, doanh nghiệp vận động người lao động ở lại để tiếp tục sản xuất, vừa đảm bảo an toàn và có thu nhập ổn định; mặt khác, do nhiều đơn hàng đang sản xuất dở dang, cần có lao động để ổn định sản xuất. Các doanh nghiệp cũng đang cân nhắc, tính toán chuyển sang phương án sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Tấn Hưng