Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Nhiều giải pháp để phát triển hợp tác xã

UBND tỉnh giao các ngành chuyên môn tăng cường hỗ trợ, giải quyết khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh. Có biện pháp phân loại HTX để có giải pháp hỗ trợ, tư vấn cho HTX huy động nguồn lực thực hiện phương án tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị.

Nhiều giải pháp để phát triển hợp tác xã

Bài, ảnh: Nhi Trần

Thiết kế: Ngọc Trâm