Nhiều giải pháp thu hút du lịch trong tình hình mới

Trong năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt 3 triệu lượt khách du lịch, 28.000 lượt khách lữ hành, 3 triệu lượt khách tham quan khu, điểm du lịch; doanh thu du lịch là 1.300 tỷ đồng.

Nhiều giải pháp thu hút du lịch trong tình hình mới
Nhiều giải pháp thu hút du lịch trong tình hình mới
Nhiều giải pháp thu hút du lịch trong tình hình mới
Nhiều giải pháp thu hút du lịch trong tình hình mới

Bài, ảnh: Nhi Trần

Thiết kế: Ngọc Trâm