BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ làm kinh tế

Cập nhật ngày: 07/04/2015 - 05:19

Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ nhiều máy móc, thiết bị… giúp người dân nông thôn có điều kiện sản xuất.

Trao bò cho hộ nghèo ở xã Bình Minh (thành phố Tây Ninh).

Trong 4 năm, tỉnh đã hỗ trợ 490 máy móc, thiết bị cho 826 hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng (gồm 14 máy chẻ nang, 40 máy se nhang đạp chân, 8 máy se nhang tự động, 406 máy phun thuốc, 11 máy cắt lúa và 11 máy phóng lúa).

Song song đó, thực hiện giảm nghèo bền vững thuộc Chương trình 135, các địa phương hưởng thụ chương trình lập dự án đầu tư hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị cho 805 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã biên giới thuộc 4 huyện Châu Thành, Tân Biên, Trảng Bàng, Bến Cầu. Các hộ này được nhận 121 con bò sinh sản, 783 con heo, 800 con gà, 18 máy phun thuốc trừ sâu và 3 máy bơm nước với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2011 – 2014, có hơn 23.500 lao động nông thôn có chứng chỉ nghề từ Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, trong 4 năm, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho gần 32.000 lượt hộ nghèo vay vốn sản xuất với tổng dư nợ gần 369 tỷ đồng. Có 6.130 hộ nghèo được xây tặng nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 157 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2015, toàn tỉnh có 64 xã (80%) đạt tiêu chí về hộ nghèo, tăng 49 xã so với năm 2011. Tính chung giai đoạn 2011 – 2014, toàn tỉnh giảm được 7.822 hộ nghèo theo chuẩn Trung ương, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 4,1% năm 2011 xuống còn 1,22% ở thời điểm cuối năm 2014. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,37% xuống còn 1,16%. Số xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 3%) hiện còn 11 xã.

Hoàng Thi