Nhiều HTX vẫn còn khó khăn trong hoạt động

Cập nhật ngày: 27/07/2016 - 05:09

Dự hội nghị có ông Lê Binh Hùng- Trưởng cơ quan đại diện phía Nam, Liên minh HTX Việt Nam; đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính và các HTX trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, tính đến tháng 6.2016, toàn tỉnh có 94 HTX, Quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó, hoạt động theo Luật HTX là 64/94 HTX (chiếm 68,1%), 30 HTX hiện đang tiếp tục tổ chức củng cố (chiếm 31,9%) .

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với Cơ quan Thường trực phía Nam tập huấn kiến thức về Luật HTX năm 2012 và công tác chuyển, đăng ký lại HTX cho các đối tượng thành viên Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện, thành phố, cán bộ phụ trách kinh tế tập thể ở xã, phường, thị trấn và cán bộ chủ chốt HTX.

Hoạt động của các HTX đã đóng vai trò khá quan trọng trong việc phát triển kinh tế, mang lại lợi ích kinh tế nhất định, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên, các Tổ hợp tác, HTX, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số HTX đã chuyển đổi, đăng ký lại (nhất là lĩnh vực nông nghiệp) chưa có sự đổi mới phương thức sản xuất điều hành hoạt động; Hội đồng quản trị các HTX chỉ mới dừng lại ở khâu cung ứng dịch vụ đầu vào như giống, phân bón, chăm sóc cho thành viên mà chưa mở rộng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp hoặc các HTX khác để tiêu thụ sản phẩm, nhằm tạo thành chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Theo phân tích và đánh giá của Liên minh HTX tỉnh và các HTX tại hội nghị, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do đa số cán bộ quản lý các HTX nông nghiệp đều lớn tuổi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thấp, khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ hạn chế. Bên cạnh đó là do các HTX chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh thật hiệu quả, không dám mở rộng ngành nghề kinh doanh, thụ động trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm…

Xã viên HTX rau an toàn Rỗng Tượng (Gò Dầu) thu hoạch khổ qua- Ảnh minh hoạ

Hiện vẫn còn nhiều HTX tồn tại vấn đề nội lực yếu, đặc biệt là vốn, cơ sở vật chất và trình độ khoa học công nghệ. Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo luật định của HTX chưa phát huy được, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, dẫn đến hoạt động kém, không có sức cạnh tranh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Binh Hùng- Trưởng cơ quan đại diện phía Nam, Liên minh HTX Việt Nam gợi ý các HTX phải xây dựng được cơ chế tổ chức hoạt động, đặc biệt là định hướng phát triển một cách cụ thể; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích trong kinh doanh, sản xuất từ việc tham gia các HTX; các HTX cần chủ động đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kế toán; xúc tiến quảng bá thông tin thương mại để các HTX cũng như doanh nghiệp khác biết và có sự hợp tác.

Đối với Liên minh HTX tỉnh, ông Hùng đề nghị phải có vai trò cụ thể trong việc tìm hiểu những mô hình, những quy định liên quan đến HTX, những quỹ hỗ trợ dành cho HTX để giới thiệu, định hướng cho các HTX tiếp cận. Liên minh HTX tỉnh cần chủ động đề xuất với cơ quan đại diện khu vực phía Nam (Liên minh HTX Việt Nam) tiến hành nghiên cứu, thực hiện các dự án, khu sản xuất rau sạch để tạo cơ hội cho các HTX phát triển rau sạch tại địa phương. Bên cạnh đó, Liên minh HTX Tây Ninh cũng phải có vai trò cụ thể trong sự phát triển chuỗi sản phẩm, có kế hoạch hỗ trợ xây dựng các cửa hàng quảng bá, bán các sản phẩm thương mại của HTX.

Hoa Lư