Nhiều lao động nông thôn “có nghề” nhưng thất nghiệp

Cập nhật ngày: 20/11/2014 - 12:00

Trong đó, số lao động học nghề nông nghiệp là 15.224 người; còn lại là học nghề phi nông nghiệp.

Lao động nông thôn làm việc ở một trang trại cây cảnh (huyện Dương Minh Châu)

Có 29 nghề được triển khai đào tạo cho lao động nông thôn, chủ yếu là các nghề: trồng nấm, trồng gừng, trồng rau sạch, cạo mủ cao su, nuôi gia cầm, nuôi thủy sản, nuôi ong mật, chăm sóc cây cảnh, nấu ăn, lái xe…

Việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu cho thấy kết quả tích cực, trang bị cho nhiều lao động kiến thức, tay nghề, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, cải thiện được đời sống, giảm nghèo.

Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề nhưng thất nghiệp vẫn còn cao. Theo thống kê bình quân, số lao động nông thôn được đào tạo nghề nhưng chưa có việc làm năm 2012 là 1.800/4.387 người; năm 2013 là 1.592/6.387 người; 9 tháng năm 2014 là 601/2.791 người.

Hoàng Thi