BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều ưu đãi phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân, người thu nhập thấp

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 09:27

Với các chính sách như miễn tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế suất giá trị gia tăng ở mức cao nhất, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp..., việc phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu đô thị sẽ được đẩy mạnh.

Theo Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho các đối tượng trên, đến năm 2015, phấn đấu khoảng 60% số sinh viên các cơ sở đào tạo và 50% công nhập lao động tại các khu công nghiệp được đáp ứng nhu cầu nhà ở.

Để hướng tới mục tiêu này, Chính phủ quyết định cung cấp miễn phí cho chủ đầu tư thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm đảm bảo giảm giá thành xây dựng các dự án nhà ở sinh viên.

Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước.

Đối với các dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, người thu nhập thấp chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án, được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng ở mức cao nhất (0%).

Bên cạnh đó, chủ đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo (đối với dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp) hay 5 năm (đối với dự án nhà ở thu nhập thấp) và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ tín dụng đầu tư như cho vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc bù lãi suất theo quy định, vay từ Quỹ phát triển nhà ở của địa phương...

Nhà nước khuyến khích áp dụng phương thức xã hội hoá để phát triển các dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp, người thu nhập thấp.

Riêng với các dự án xây dựng nhà ở sinh viên, vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc phát triển nhà ở cho sinh viên thuê phải tạo bước đột phá ngay trong năm 2009.

Các Bộ, ngành liên quan và UBND TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương trọng điểm tập trung nhiều sinh viên phải hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng trong năm 2009, hoàn thành vào năm 2010 và quý II/2011 khoảng 200.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Quyết định trên của Chính phủ cũng nhằm góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội.

(Theo chinhphu.vn)