Kinh tế   Kinh tế

Tròn 12 con giáp:

Nhìn lại chặng đường nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

12 con giáp là hệ thống thứ tự 12 con vật quen thuộc mà cuộc sống của chúng phần nào có tác động đến cuộc sống con người, được dùng làm biểu tượng để định danh cho một chu kỳ 12 năm tính theo âm lịch - lịch mặt trăng ở các nước có nền văn hoá Á Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản… 12 năm “tròn một giáp”, là một chặng đường của cuộc đời người, và cũng là dịp để nhìn lại, xem ta đã được gì, mất gì?

ÐÔI ÐIU V CUC ÐIU TRA PCI

Xin được lan man mt chút trước khi đi vào ni dung bài báo này, để làm rõ đầu đề ca nó là: Nhìn li chng đường (12 năm) nâng cao năng lc cnh tranh ca tnh. Và cũng xin xác định rõ 12 năm y là giai đon 2006-2018, ch không phi là 2008-2020, vì l cuc điu tra năng lc cnh tranh cp tnh- PCI bt đầu t năm 2005 và được công b kết qu vào mùa xuân năm2006. 

Như vy, chng đường được nhìn li đây có kết qu mi nht là ca năm… 2018, còn kết qu điu tra PCI năm 2019 thì sau tết Canh Tý -2020 này mi được công b.

Nhìn lại chặng đường nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Bảng xếp hạng PCI năm 2006, Tây Ninh đứng trong nhóm Tương đối thấp

Ni dung báo cáo PCI hng năm, do các doanh nghip chm đim chính quyn cp tnh trên các mt (gi là ch s thành phn) sau: 1.Gia nhp th trường; 2.Tiếp cn đất đai và s n định trong s dng đất; 3.Tính minh bch; 4.Chi phí thi gian; 5.Chi phí không chính thc; 6.Tính năng động và tiên phong ca lãnh đạo tnh; 7.Cnh tranh bình đẳng; 8.Dch v h tr doanh nghip; 9.Ðào to lao động và 10.Thiết chế pháp lý.

Mi ch s được chm theo thang đim 10; v chi kết qu PCI ca tng tnh, thành được chm ti đa là 100 đim; nhưng trong 12 năm qua, c 63/63 tnh, thành chưa bao gi đạt đim PCI ti đa. Ðiu này có nghĩa, lãnh đạo các tnh, thành vn còn nhiu “đất dng võtrong vic ci cách hành chính đối vi hot động kinh bang tế thế” ti địa phương mình.

Và bn báo cáo PCI hng năm vn còn là tm gương trong để mi tnh, thành nhìn vào đó mà nhn din tng nét đổi thay trên khuôn mt kinh tế xã hi ca mình, và tìm cách đim tô thêm nhng nét đẹp tươi mi, cũng như dn xoá hết nhng du vết hãy còn hoen , nht nhoà

TR LI VI TÂY NINH HƠN MT GIÁP V TRƯỚC

12 năm trước, bt c ai quan tâm đến bước đường đi lên ca Tây Ninh đều không th quên bi cnh kinh tế xã hi lúc đó. Nhng năm đầu thế k XXI, dù đã có gn 20 năm đổi mi, nhưng nhng thành tu phát trin trên đường công nghip hoá vn chưa được bao nhiêu.

C th, ch mi có được ngành công nghip chế biến đường vi 3 nhà máy công sut tương đối ln, cùng vi mt khu công nghip được lp chưa kín mt bng, ngoài ra, hu hết các doanh nghip - k c quc doanh và tư nhân đều là doanh nghip nh và siêu nh.

Còn v hot động ca nn hành chính thì ch yếu là tuân th quy định ca cp trên mt cáchcng nhc, s năng động, sáng to, linh hot trong điu hành kinh tế - xã hi hết sc rt rè, thm chí gn như không có.

Nhìn lại chặng đường nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Bảng thống kê chỉ số được chọn của Tây Ninh từ năm 2006 đến 2018.

Nhìn lại chặng đường nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

So sánh chỉ số PCI của Tây Ninh trong vùng

Năm 2006, kết qu đim s PCI ca Tây Ninh là 48,35/100 đim, xếp hng 47/64 tnh, thành (lúc này c nước có 64 tnh, thành) và đứng vào nhóm Tương đối thp trong bng tng sp gm các nhóm Rt tt, Tt, Khá, Trung bình và Thp. Tt nhiên vi kết qu này thì người Tây Ninh chng ly gì vui v lm. Tuy vy, tnh lúc by gi (và cho đến nay) vn lc quan, thm chí càng tích cc phn đấu để ngày càng ci thin kết qu năng lc cnh tranh.

Ðim qua kết qu tng ch s ta thy, ch s đạt đim cao nht là Gia nhp th trường (8,49 đim), đim s này phn ánh n lc ca tnh trong vic to điu kin thun li nht để thu hút đầu tư vào tnh nhà. Các ch s đạt đim khá, trên 6 đim ln lượt là: Tiếp cn đất đai và s n định trong s dng đất (6,26 đim), ni hàm ca đim s này th hin quyết tâm rt mnh m, hành động rt quyết lit ca tnh và đạt kết qu thiết thc trong vic gii quyết mi vn đề rt phc tp liên quan đến qun lý, s dng đất đai.

Ðim s ca ch s Chi phí không chính thc, nói rõ hơn là chi phí mà doanh nghip phi b ra để bôi trơn cho vic đến làm ăn ti Tây Ninh, cũng được doanh nghip cho đim cao (6,12 đim). Ðiu này cho thy, khi đến đầu tư vào Tây Ninh, doanh nghip ít phi tn kém các chi phí tiêu cc, còn được gi mt cách ma mai là tin lót tay, chi phí gm bàn.

Kế đến là các ch s Cnh tranh bình đẳng (6,06 đim) và Thiết chế pháp lý (5,09 đim) cho thy Tây Ninh ít có s đối x bt bình đẳng gia các khu vc kinh tế trong và ngoài Nhà nước, đồng thi cũng có b máy thc thi pháp lut nghiêm minh, công tâm.

Rõ ràng kết qu trên trong năm đầu Tây Ninh tham gia PCI là nhng đim tt rt cơ bn mà các nhà đầu tư đánh giá b máy hành chính tnh ta. Và không ch có trong năm 2006, thc tế cho thy đim tt này t đó vn luôn được gi vng cho đến nay.

NHNG HOA TRÁI CA MY MÙA XUÂN QUA

Nhng năm kế tiếp, tuy đim s PCI có lúc "tri st tht thường", nhưng nhìn chung vn là xu hướng  ngày càng ci thin. Trong tng năm, chính quyn tnh đều có ch đạo các cơ quan công quyn đẩy mnh ci cách hành chính theo hướng phát huy nhng đim tt, khc phc nhng đim còn hn chế, tn ti để không ch thăng hng trong bng tng sp PCI mà còn đem li kết qu thiết thc là hot động qun lý, điu hành nn kinh tế xã hi ca tnh ngày càng có hiu lc, đạt hiu qu nht định

Ðến năm 2018, là năm gn nht có kết qu điu tra PCI, Tây Ninh đã có bước tiến đáng k, đáng mng là tnh nhà đã có được s bt phángon mc t v trí th 47, thuc nhóm Tương đối thp, vượt qua các nhóm Thp, Trung bình để vươn lên nhóm Khá, tăng 33 bc và xếp vào v trí th hng 14/63 tnh, thành trong c nước vi đim s PCI t 48,35/100 tăng lên 65,34/100 đim.

Ðc bit, vic tăng đim này không phi mang ý nghĩa mơ h, mà có căn c được định lượng c th. 12 năm để đạt được s đánh giá khách quan tt đẹp ca các doanh nghip không phi là thi gian ngn, nhưng cũng không phi là quá dài trong tiến trình phát trin ca mt địa phương có gn 1,18 triu dân vi đim xut phát không có gì cao lm.

Ðim qua b ch s PCI 2018 vi 10 ch s thành phn cho thy, không có ch s nào vượt tri lên hàng đầu bng đim, nhưng hu hết các ch s thành phn đều tăng lên qua tng năm, c th là t năm 2016 đến năm 2018, tương ng vi 3 năm thc hin Ngh quyết Ði hi X ca Ðng b tnh, cũng là 3 năm đầu nhim k 2016-2021 ca HÐND, UBND tnh. V v trí ca tnh nhà trong khu vc min Ðông Nam b - vùng kinh tế trng đim phía Nam, Tây Ninh đứng v trí th 3, sau tnh Bình Dương (66,09 đim) và thành ph H Chí Minh (65,34 đim).

Bước tiến đồng b này không ch phn ánh tnh ta thc hin công cuc ci cách hành chính khá tt mà còn th hin s n định, vng chc trong thc hin nhim v qun lý kinh tế - xã hi ca chính quyn tnh.

Kết qu c th mà Tây Ninh đạt được qua 12 năm thc hin điu tra năng lc cnh tranh cp tnh th hin s c gng vi tinh thn trách nhim cao nht ca lãnh đạo tnh trong các nhim k gn đây. PCI ngày càng tr thành mt s đánh giá khách quan được coi trng và có tác động thúc đẩy ci cách kinh tế, khuyến khích tính minh bch, gia tăng đầu tư, thương mi và tăng trưởng kinh tế.

Nhìn li quá trình Tây Ninh theo đui vic nâng cao năng lc cnh tranh t trước đến nay cho thy lãnh đạo tnh Tây Ninh luôn lng nghe và thu hiu để to điu kin cho các thành phn kinh tế hot động sn xut trên địa bàn tnh ngày càng thun li hơn.

Ðiu này càng thy rõ hơn khi 12 năm trước, ngay t năm th hai d án PCI bt đầu trin khai trên phm vi toàn quc, lãnh đạo tnh đã hết sc cu th, mi các chuyên gia ca VCCI, nhng thành viên trc tiếp thc hin, điu hành d án PCI đến Tây Ninh tìm hiu, gi ý cho tnh ta xác định hướng phát trin kinh tế mt cách căn cơ, tng bước phát trin bn vng.

Ri gn 10 năm sau đó, mt ln na, lãnh đạo tnh li mi các chuyên gia kinh tế trong, ngoài nước, các bc thy v kinh tế phát trin, trong đó có các nhà khoa hc, nhà kinh tế ging dy đại hc ca nhiu cơ quan nghiên cu, nhiu trường đại hc danh tiếng trên thế gii đến Tây Ninh kho sát và hướng dn cho các ngành, các lĩnh vc kinh tế ca địa phương, xác định hướng phát trin và phương thc tăng tc phát trin cho tnh nhà.

Hy vng vi nhng bước đi mang tính bt phá nhưng không kém phn cn trng trong nhng năm qua, mùa xuân Canh Tý 2020 sp ti và nhiu con giáp tiếp theo, Tây Ninh s tiếp tc phát trin đúng hướng để đem li ngày càng nhiu qu ngt, hoa thơm cho người và đất quê ta.

Nhìn lại chặng đường nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

NGUYỄN TẤN HÙNG