Nhớ mùa rã lụt

Nước lụt kéo dài gần hai tháng, lúc này đánh bắt cá cũng được, nhưng không “trúng” bằng lúc mới “lụt nhấp”. Qua tháng mười, mưa ít dần, đến khoảng nửa sau tháng mười nước lụt bắt đầu hạ xuống nhanh, nhất là vào con nước hai mươi lăm tháng mười. Bà con quê tôi gọi là “rã lụt”.

Nhớ mùa rã lụt

Bài, ảnh: T.L

Thiết kế: Ngọc Trâm