Nhộn nhịp nghề làm muối ớt Tây Ninh

Nhộn nhịp nghề làm muối ớt Tây Ninh
Nhộn nhịp nghề làm muối ớt Tây Ninh
Nhộn nhịp nghề làm muối ớt Tây Ninh
Nhộn nhịp nghề làm muối ớt Tây Ninh
Nhộn nhịp nghề làm muối ớt Tây Ninh
Nhộn nhịp nghề làm muối ớt Tây Ninh

Bài, ảnh: Tâm Giang

Thiết kế: Ngọc Trâm