Những bước tiến lớn của Bảo hiểm bắt buộc xe máy

Cập nhật ngày: 05/02/2021 - 20:48

BTNO - Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân dự của chủ xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01.03.2021. Theo đó hồ sơ bồi thường được rút gọn và quyền lợi của người mua bảo hiểm cũng như người thụ hưởng được nâng lên đáng kể.