Những chuyến xe chở nước nghĩa tình

Những chuyến xe chở nước nghĩa tình
Những chuyến xe chở nước nghĩa tình
Những chuyến xe chở nước nghĩa tình
Những chuyến xe chở nước nghĩa tình
Những chuyến xe chở nước nghĩa tình

Bài, ảnh: Hoà Khang

Thiết kế: Ngọc Trâm