Những cô gái giữ điệu múa Xoè Thái trên mảnh đất vùng biên

Những cô gái giữ điệu múa Xoè Thái trên mảnh đất vùng biên
Những cô gái giữ điệu múa Xoè Thái trên mảnh đất vùng biên
Những cô gái giữ điệu múa Xoè Thái trên mảnh đất vùng biên
Những cô gái giữ điệu múa Xoè Thái trên mảnh đất vùng biên
Những cô gái giữ điệu múa Xoè Thái trên mảnh đất vùng biên
 
Những cô gái giữ điệu múa Xoè Thái trên mảnh đất vùng biên
Những cô gái giữ điệu múa Xoè Thái trên mảnh đất vùng biên

Bài, ảnh: Phan Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm