BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những đảng viên trẻ mặc áo lính

Cập nhật ngày: 31/01/2010 - 07:26

Từ năm 2005 đến cuối năm 2009 toàn tỉnh Tây Ninh có 311 đảng viên nhập ngũ. Riêng năm 2009 có 43 người.

Đảng viên trẻ Phan Văn Việt- đại đội 2, Tiểu đoàn 14 bày tỏ: “Tôi thấy giữa chiến sĩ  được đứng vào hàng ngũ của Đảng như chúng tôi với những chiến sĩ là đoàn viên có điểm giống là chúng tôi đều là những người lính Cụ Hồ, chúng tôi cùng nhau đoàn kết cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành người quân nhân mẫu mực, nhưng vì là một Đảng viên tôi thấy trách nhiệm của mình lớn hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi tự thấy mình phải có tính tiên phong trong mọi hoạt động công tác, vì Bác Hồ có dạy Đảng viên đi trước làng nước theo sau mà”.

Từ trái sang các Đảng viên trẻ trong hàng quân: Trung sĩ Nguyễn Hà Bảo Định (Đại đội thiết giáp), binh nhất Võ Mai Toàn (Trung đội vệ binh) Trung sĩ Lê Hồng Lâm (Đại đội thông tin).

Nguyễn Anh Kiệt- chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 2 năm 2009 cùng đơn vị với Việt cũng bộc bạch: “Qua quá trình học tập và phấn đấu, nhận thức của chúng tôi cũng được nâng lên. Những đảng viên trẻ đứng trong hàng quân như chúng tôi phải luôn cố gắng vừa hoàn thành chức trách chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên”.

Gần gũi, thân tình, là mối dây đoàn kết các chiến sĩ trong trung đội, tiểu đội, giúp đỡ đồng đội thực hiện tốt nền nếp chính quy những đảng viên trẻ mặc áo lính thật sự phát huy được tính tiên phong của người quân nhân cách mạng.

Trung uý Nguyễn Mạnh Trì, chính trị viên đại đội 2, Tiểu đoàn 14 -nơi có 20 đảng viên, trong đó đa phần là đảng viên trẻ, nhận xét: “Những đảng viên trẻ ở đây luôn nêu cao tính tự giác trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Võ Mai Toàn- Trung đội vệ binh một trong số đảng viên trẻ cho chúng tôi biết mục tiêu phấn đấu của mình: “Cố gắng hoàn thành với kết quả cao nhất chương trình huấn luyện, giúp đỡ đồng đội thực hiện tốt nội quy đơn vị, kỷ luật quân đội.”

Còn với đảng viên Nguyễn Hà Bảo Định- Đại đội thiết giáp thì: Mục tiêu phấn đấu là nỗ lực cùng chi bộ, phấn đấu đạt chi bộ 4 tốt, bản thân đảng viên đạt danh hiệu đảng viên 5 tốt”.

Với đảng viên Lê Hồng Lâm thì: “mục tiêu phấn đấu là được đứng trong hàng ngũ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”.

Huy ThưỜng

- Hoàng Thanh