Những “dấu ấn Võ Văn Kiệt” trong công cuộc đổi mới đất nước

Những “dấu ấn Võ Văn Kiệt” trong công cuộc đổi mới đất nước

Nguồn TTXVN