BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những điểm mới của tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024

Cập nhật ngày: 19/05/2024 - 08:11

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024 sau 2 năm áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022.

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024 sau 2 năm áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022.