Những điểm mới về lương, thưởng sắp có hiệu lực 

Cập nhật ngày: 21/12/2020 - 09:43

Người lao động được ủy quyền nhận lương, có thêm ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương... khi Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2021.

Người lao động được ủy quyền nhận lương, có thêm ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương... khi Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2021.

Nguồn VNE