Những làng rừng Quang Hoá

Trong gần 100 xã, phường của tỉnh, nhiều cái tên đã có cùng thời với tên Tây Ninh- thoạt đầu là một phủ của tỉnh Gia Định vào năm 1836, sau đó trở thành một tỉnh vào năm 1900.

Những làng rừng Quang Hoá
Những làng rừng Quang Hoá

Bài, ảnh: Trần Vũ (còn tiếp)

Thiết kế: Ngọc Trâm