Những lỗi 'oái oăm' trên Windows

Cập nhật ngày: 21/11/2010 - 04:00

Microsoft giới thiệu Windows 1.0 vào năm 1985. Qua 1.4 thế kỷ, nền tảng này đã trưởng thành với 7 phiên bản khác nhau.

Phần mềm thông báo lỗi cũng bị lỗi.

Hãy đọc thỏa thuận về bản quyền người dùng sau và bấm nút đồng ý hoặc không đồng ý.

Lỗi xảy ra khi hiển thị thông báo lỗi trước đó.

"Thao tác đã hoàn thiện thành công" cũng là một... lỗi.

Thiết bị này có vấn đề.

Không thể xóa file 6620 vì ổ đã đầy. Hãy xóa một vài file, sau đó thử lại.

Bàn phím không có phản ứng. Hãy nhấn phím bất kỳ để tiếp tục.

Lỗi: "Không có lỗi nào xảy ra cả".

Muốn copy 1,45 GB từ ổ C sang ổ F? Đợi 127 năm nữa nhé.

Những ứng dụng sau (không biết là những ứng dụng nào) cần đóng lại nếu muốn tiếp tục cài.

Lam Kiều (st)