Những nền kinh tế suy thoái vì Covid-19

 

Suy thoái - việc một nền kinh tế tăng trưởng âm hai quý liên tiếp - lâu không xuất hiện ở nhiều cường quốc, nhưng nay đã xảy ra trên toàn cầu, vì Covid-19.

Những nền kinh tế suy thoái vì Covid-19

Nguồn VNE