Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10:

Những nét đẹp bình dị

 

Trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, ở “hậu phương”, có những người phụ nữ làm việc không mệt mỏi, với mong muốn sớm kiểm soát dịch bệnh.

Những nét đẹp bình dị

Bài, ảnh: Châu Pha - Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm