Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023):

Những người hy sinh thầm lặng

Những người hy sinh thầm lặng
Những người hy sinh thầm lặng
Những người hy sinh thầm lặng
 
Những người hy sinh thầm lặng
Những người hy sinh thầm lặng
Những người hy sinh thầm lặng
Những người hy sinh thầm lặng

Bài, ảnh: Ngọc Bích - Tâm Giang

Thiết kế: Ngọc Trâm