Kinh tế   Kinh tế

Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

Cập nhật ngày: 21/01/2021 - 20:59

BTNO - Huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Ảnh minh họa

UBND tỉnh ban hành Quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021. Theo đó, với mục tiêu chung đề ra trong năm 2021, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Quyết định nêu rõ 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 9 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, 7 chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội và 3 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường.

Trong đó, có những chỉ tiêu đáng chú ý, như tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - theo giá so sánh 2010) phấn đấu tăng 6,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 3.300 USD, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 102 triệu đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 76%, trong đó 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó số hộ sử dụng nước sạch tăng 2% so với năm 2020.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu nói trên, UBND tỉnh đã nêu lên 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung triển khai thực hiện, như sau:

Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; khẩn trương lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra. Tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch; coi việc bảo đảm an toàn với dịch bệnh là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực: Đẩy mạnh triển khai Đề án cơ cấu lại trong lĩnh vực nông nghiệp, theo hướng cụ thể, hiệu quả, khả thi, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo lợi thế cạnh tranh. Thực hiện chương trình phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi heo, bò sữa, bò thịt. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cơ bản hoàn thành sắp xếp đất đai các công ty nông nghiệp.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên và lao động, thu hút đầu tư các ngành ưu tiên và công nghiệp hỗ trợ, có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đã được phê duyệt; nghiên cứu động lực mới phát triển Khu Kinh tế Mộc Bài. Quản lý chặt chẽ đầu tư, đồng thời khai thác tốt tiềm năng điện mặt trời của tỉnh.

Mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa. Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, logictis. Thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thu hút nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án phát triển sản phẩm du lịch địa phương gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý về du lịch, xây dựng văn hóa du lịch; triển khai chương trình liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị. Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước, tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Có giải pháp bảo đảm cơ cấu nguồn thu ngân sách hợp lý, ổn định. Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Tiếp tục thực hiện Chương trình đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Tập trung bố trí vốn đầu tư công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, có tính kết nối và lan tỏa vùng. Tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân để đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030; chọn Thành phố Tây Ninh là mô hình điểm về xây dựng đô thị văn minh.

Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng các chỉ số: năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và mức độ phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT); tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế cùng nhau phát triển. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp.  

Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao; ứng dụng các kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.

Triển khai thực hiện giai đoạn hai đề án củng cố, phát triển nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh, đủ năng lực làm hạt nhân phát triển chuyên môn, kỹ thuật cho mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Quan tâm thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế, đấu thầu, cung ứng thuốc; kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm.

Nâng cao chất lượng của hệ thống dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Tập trung triển khai thực hiện chính sách đối với người có công theo Pháp lệnh mới.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các danh hiệu văn hóa. Khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; duy trì và phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; tiếp tục mở rộng xây dựng, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Tây Ninh trong và ngoài nước.

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2026; rà soát việc sử dụng các loại đất, nhất là đất trồng lúa bảo đảm phù hợp với hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đã giao, cho thuê đối với các dự án đầu tư, các doanh nghiệp nông nghiệp. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản, tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm từ sản xuất; đẩy mạnh xử lý rác thải sinh hoạt; tập trung xử lý hiệu quả, ngăn ngừa lục bình, ô nhiễm sông Vàm Cỏ. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng sản xuất; gắn phát triển rừng với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội.

Tạo bước đột phá phát triển nguồn lực, gắn cải cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường... tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Đẩy mạnh việc xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế - xã hội tập trung của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường các hoạt động đối ngoại. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt. Tăng cường công tác tuyên truyền, đối ngoại biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên biên giới.

Triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại, sơ tổng kết các chương trình đã ký kết hợp tác và xem xét, ký kết hợp tác mới với các địa phương, tổ chức kinh tế ngoài nước; tăng cường quản lý biên giới, củng cố mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với Vương quốc Campuchia.

Tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, có tác động lan tỏa tích cực.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận xã hội.

Hồng Thu