Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 12 năm 2020-2021:

Niềm cảm hứng sáng tạo bất tận từ thực tiễn

Căn cứ chất lượng, nội dung và khả năng ứng dụng của các giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo KH&KT tỉnh Tây Ninh lần thứ 12, Ban Tổ chức đã xét chọn 10 giải pháp (trong số 16 giải pháp đạt giải Nhì và giải Ba) tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021).

Niềm cảm hứng sáng tạo bất tận từ thực tiễn
Niềm cảm hứng sáng tạo bất tận từ thực tiễn

Bài, ảnh: Hải Âu

Thiết kế: Ngọc Trâm