BAOTAYNINH.VN trên Google News

Niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại bộ phận “một cửa”

Cập nhật ngày: 27/07/2009 - 09:07

Nhằm phát huy tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh cần niêm yết số điện thoại “Đường dây nóng” của thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng, chống tham nhũng tại bộ phận “một cửa” từ tỉnh đến huyện, thị, xã, phường, thị trấn và các phòng, ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng, chống tham nhũng là: (066) 3816555.

PV


 
Liên kết hữu ích