BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ninh Thạnh:Quy hoạch nông thôn mới chồng lên quy hoạch đô thị (?)

Cập nhật ngày: 23/10/2011 - 12:19

Ninh Thạnh là một trong 3 xã được thị xã Tây Ninh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đây là một xã có đặc điểm vừa là vùng ven thị, vừa là nông thôn, tổng diện tích đất nông nghiệp 895 ha, dân số 15.667 người, với 3.266 hộ gia đình. Đối chiếu với 19 tiêu chí nông thôn mới, qua đánh giá thực tế xã chỉ đạt được 6/19 tiêu chí (TC) gồm: Hệ thống điện (TC4); Bưu điện, viễn thông (TC8); Cơ cấu lao động (TC12); Y tế (TC15); Văn hoá (TC16) và Hệ thống chính trị vững mạnh (TC18). Còn lại 13 tiêu chí gần đạt hoặc mới chỉ đạt một phần, tiêu chí quy hoạch phát triển tổng thể đang chồng lấn với quy hoạch đô thị.

Trường Tiểu học Duy Tân đang được xây dựng đạt chuẩn

Trong khi đó theo quy hoạch đô thị của thị xã Tây Ninh, 2/3 diện tích của xã Ninh Thạnh đã được quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2010-2020, hiện chỉ còn lại 1/3 diện tích chưa quy hoạch. Do vậy hiện Ninh Thạnh đang lúng túng trong việc xây dựng quy hoạch nông thôn mới (TC 1) chưa biết xử lý vấn đề này ra sao? Về hệ thống giao thông, thuỷ lợi (TC2,3) căn cứ theo quy định đều chỉ mới đạt được một phần, nhất là giao thông còn nhiều tuyến đường lầy lội, đi lại khó khăn, hệ thống thuỷ lợi chưa được kiên cố hoá, cần có sự đầu tư rất lớn cả về kinh phí và sự đồng thuận của người dân mới đạt tiêu chí này. Về trường đạt chuẩn quốc gia, toàn xã có 6 trường, trong đó có 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, còn lại 5 trường chưa đạt và chưa có trường mầm non (TC5). Trung tâm văn hoá, thể thao và học tập cộng đồng chưa có, nhà văn hoá các ấp (TC6) đều chưa có. Trên địa bàn xã hiện có 2 chợ nhưng đều không đạt chuẩn (TC7). Nhà ở khu dân cư theo đánh giá của xã mới đạt ½ nội dung (TC9). Thu nhập bình quân đầu người còn thấp hơn so với mức bình quân chung của tỉnh (TC10). Tỷ lệ hộ nghèo còn 174 hộ, chiếm 4,75%, hầu hết số hộ nghèo đều không có đất đai, không có nghề nghiệp, trình độ học vấn thấp, một bộ phận là đồng bào dân tộc Tà Mun nên việc giảm nghèo rất chậm (TC11). Về giáo dục và đào tạo, xã đánh giá mới chỉ đạt 1/3 nội dung quy định (TC14). Về môi trường mới chỉ đạt 2/5 nội dung quy định. Đặc biệt tiêu chí an ninh, trật tự (TC19), xã cũng thẳng thắn đánh giá mới chỉ đạt 1/3 nội dung của tiêu chí này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, xã Ninh Thạnh đã mạnh dạn đánh giá đúng tình hình thực trạng. Như thế, để đạt các tiêu chí và đạt mục tiêu đề ra, cán bộ và nhân dân xã Ninh Thạnh cần có quyết tâm cao. Trước mắt là phải tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân thấu hiểu tác dụng của việc xây dựng nông thôn mới là đem lại lợi ích thiết thực cho chính bản thân, gia đình mình, từ đó mọi người có trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc xây dựng quê hương.

NGUYỄN CÔNG DÂN