Công nghệ   Chuyển đổi số

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nỗ lực khai thác hiệu quả các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Cập nhật ngày: 30/12/2023 - 09:38

BTNO - Từ ngày 15.12.2022 đến 14.11.2023, việc khai thác các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh thực hiện, đạt một số kết quả nhất định.

Công dân có thể tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID.

Đã kết nối với 23/23 sở, ngành gồm 13 đơn vị sở, ngành; 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông, 6 đơn vị nghiệp vụ của Công an. Bước đầu đáp ứng yêu cầu kết nối khai thác thông tin cho các ngành và đơn vị nghiệp vụ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và công tác điều tra phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Hệ thống cấp, quản lý căn cước công dân thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký căn cước công dân lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, bảo đảm tận dụng tối đa hiệu quả từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có thể sử dụng trong công tác giám định và thu nhận vân tay trong cấp, quản lý căn cước công dân phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy nã, truy tìm.

Công an cấp xã nhập 2.036 tin an ninh trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm; tiếp nhận 59.957 phiếu xác minh. Qua việc trao đổi, xác minh thông tin trên đã giúp lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã nắm thông tin nhân thân lai lịch và di biến động của công dân và đối tượng cần quản lý.

An Đông