BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông dân được vay đến 50 triệu để làm nhà

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 06:12

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có thông tư hướng dần về việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.

Theo đó, mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn sẽ được khống chế tùy theo từng mục tiêu cụ thể.

Vốn kích cầu, cơ hội để hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: VNN)

Việc mua vật liệu xây dựng để làm nhà sẽ được vay vốn tối đa bằng 100% giá trị hàng hoá nhưng tối đa không qua 50 triệu đồng. Mức cụ thể sẽ do các tổ chức tín dụng quyết định và cho vay theo cơ chế thông thường và được hưởng hỗ trợ lãi suất 4%.

Tương tự, mức cho vay tối đa đối với sản phẩm vật tư nông nghiệp tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không vượt quá 7 triệu đồng/ha.

Riêng đối với vay vốn mua thiết bị máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất chế biến nông ngiệp sẽ cho vay tối đa 100% số vốn thiết bị cần mua và được hỗ trợ 100% lãi suất vay. Còn mua máy tính  được vay tối đa 5 triệu đồng và cũng được hỗ trợ 100% lãi suất.

Hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh, khách hàng được hưởng hỗ trợ lãi suất này là  hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn  thuộc danh mục của Bộ Công Thương ban hành. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất là thực hiện như cơ chế cho vay thông thường và thực hiện hỗ trợ lãi suất 4% khi đến hạn trả nơ.

Thời hạn hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1.5 đến ngày 31.12.2009 tối đa là 24 tháng kể từ ngày giải ngân vốn vay.

(Theo Vietnamnet)