Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Nông dân khó tiếp cận chính sách 

Cập nhật ngày: 30/11/2022 - 05:54

BTN - Chiều 28.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022. Ông Trương Tấn Đạt- Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Nhiều thiết bị máy móc đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng nông dân không được hỗ trợ nên khó tiếp cận (ảnh minh hoạ).

Báo cáo tại hội nghị, ông Lâm Văn Tính- Phó trưởng Phòng Phát triển nông thôn cho biết, từ năm 2019 đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành và thực hiện các nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2019-2025, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thuỷ sản và chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Trong đó, chính sách hỗ trợ vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đã hỗ trợ được 13 dự án, với tổng kinh phí là 4,672 tỷ đồng, đạt 30%, giúp các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp theo đúng mục tiêu.

Chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã hỗ trợ cho 8 dự án (1 dự án cấp tỉnh và 7 dự án cấp huyện), tổng diện tích thực hiện là 2.230,5 ha, 850 con bò của 962 hộ dân, tổng kinh phí hỗ trợ là 8,635 tỷ đồng, đạt 54,8%. Hiện có 3 dự án mới đang chờ thẩm định.

Chính sách đặc thù hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được triển khai từ năm 2020 đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào được thụ hưởng do không đáp ứng được những quy định; một số doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng lại nằm ngoài quy hoạch của tỉnh.

Chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thuỷ sản mới được ban hành, hiện có 17/20 hồ sơ đăng ký đủ điều kiện đang chờ triển khai thực hiện.

Chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thuỷ sản và chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước mới được ban hành đang lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng.

Tuy nhiên, theo ông Lâm Văn Tính, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện các chính sách, số lượng dự án, kế hoạch đề nghị hỗ trợ chưa được nhiều do các cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện để được hỗ trợ.

Nông dân khó tiếp cận với chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Trong khi đó, tập quán, thói quen canh tác của người dân là bán ngay tại ruộng, dễ phá vỡ hợp đồng do sự chênh lệch về giá bán giữa doanh nghiệp thu mua và thương lái bên ngoài. Một số chuỗi liên kết không ổn định do ký hợp đồng theo vụ hoạch năm.

Hoạt động của các HTX chưa đáp ứng vai trò chủ trì để tạo dựng những vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; phần lớn các tổ chức sản xuất (HTX, THT) chưa chủ động tìm kiếm doanh nghiệp, định hướng sản xuất cho thành viên.

Mặt khác, các trình tự, thủ tục tiếp cận chính sách còn phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn thẩm định; hệ thống văn bản để vận dụng chính sách chưa đồng bộ, một số chính sách, người dân cần có vốn đối ứng khá cao để thực hiện dự án.

Trên thực tế có rất ít HTX có năng lực tổ chức cung cấp các dịch vụ trong nông nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, ngoài một số ít HTX có hợp đồng tiêu thụ, còn có các THT, nông dân có hợp đồng với doanh nghiệp thu mua. Tuy nhiên, theo quy định của chính sách, việc hỗ trợ đều phải thông qua các dịch vụ tập trung của HTX, do đó, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ còn hạn chế.

Liên quan đến những hạn chế trong việc triển khai các chính sách, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố và người dân đã có nhiều ý kiến, kiến nghị các sở, ban, ngành có hướng dẫn cụ thể đối với các vướng mắc khi khai triển khai thực tế.

Minh Dương