BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông dân tập trung xuống giống lúa vụ Đông xuân

Cập nhật ngày: 13/01/2014 - 05:29

Nông dân chăm sóc lúa

Báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật Tây Ninh cho biết, vụ lúa Thu Đông năm 2013, toàn tỉnh xuống giống được 50.397 ha, đạt 91,6% kế hoạch năm và bằng 91,2% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa Thu Đông, năng suất đạt trung bình 5,2 tấn/ha.

Nông dân cũng đã tập trung xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2013-2014. Tính đến cuối tháng 12.2013, toàn tỉnh xuống giống được 40.133 ha lúa Đông Xuân, đạt 89,2% kế hoạch và bằng 101,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện có trên 24.400 ha lúa còn giai đoạn mạ, hơn 12.460 ha đẻ nhánh, số còn lại đang làm đòng và trổ bông.

Về tình hình dịch hại, chỉ có một số ít diện tích bị gây hại nhẹ gồm các bệnh: rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, bệnh đạo ôn. Hiện nông dân đang tích cực chăm sóc lúa.

Về thực hiện mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn, vụ Đông Xuân 2013-2014, toàn tỉnh có 12 xã thuộc 5 huyện thực hiện, với tổng diện tích 2.656,8 ha (tăng 4 xã và tăng đến 1.724 ha so với vụ Thu Đông 2013).

Trong đó huyện Bến Cầu có 3 xã (An Thạnh, Long Chữ, Lợi Thuận) với 703,9 ha; Gò Dầu có 3 xã (Cẩm Giang, Phước Trạch, Bàu Đồn) với 687,9 ha; Trảng Bàng có 3 xã (Phước Chỉ, Phước Lưu, Bình Thạnh) với 632,2 ha; Châu Thành có 2 xã (Trí Bình, Thanh Điền) với 462,8 ha, và Hòa Thành 1 xã (Long Thành Nam) với 170 ha.

D.H