BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông dân Tây Ninh: Tích cực thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng gia đình văn hoá

Cập nhật ngày: 12/07/2009 - 06:31

Nông dân Tây Ninh không ngừng ra sức thi đua sản xuất giỏi

6 tháng đầu năm 2009, toàn tỉnh có hơn 85.000 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 83,5% chỉ tiêu được giao. Trong đó đơn vị có số hộ nông dân đăng ký cao nhất là huyện Trảng Bàng, với trên 16.700 hộ.

Các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Giống nông nghiệp và nhiều doanh nghiệp tổ chức được 335 lớp tập huấn, 63 cuộc hội thảo, 26 điểm trình diễn, với trên 180.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với các ngân hàng tiến hành củng cố và sắp xếp lại các tổ tiết kiệm và cho vay vốn đi vào hoạt động có chất lượng hơn. Hiện nay toàn tỉnh có 3.982 tổ, với trên 100.000 thành viên tham gia, tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 521 tỷ đồng và của Ngân hàng Chính sách xã hội trên 362 tỷ đồng. Ngoài ra từ đầu năm đến nay các cấp Hội vận động gây quỹ được 427,578 triệu đồng. Huyện Dương Minh Châu vận động cao nhất là 64,878 triệu đồng. Trong công tác tương trợ giúp nhau trong sản xuất và cuộc sống, nông dân tự nguyện giúp nhau bằng nhiều hình thức, trị giá trên 1 tỷ đồng. Thực hiện liên kết “4 nhà” 6 tháng đầu năm 2009, các cấp Hội đã phối hợp với các công ty, nhà máy bán trả chậm cho nông dân được 190 tấn phân bón.

Hội nông dân các cấp tiếp tục vận động nông dân đóng góp công sức cùng với Nhà nước thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kết quả, 6 tháng qua đã vận động được 183.365 hộ nông dân đăng ký gia đình nông dân văn hoá. Vận động hội viên nông dân đào đấp và sửa chữa được hơn 365 km đường giao thông nông thôn, với trên 10.000 ngày công. Hiện nay hệ thống giao thông nông thôn từng bước được nâng cấp và làm mới ngày càng khang trang hơn.

D.H