Kinh tế   Nông thôn mới

Nông dân xã Bình Minh thành phố Tây Ninh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 09/03/2023 - 10:42

BTNO - Nông dân xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ban chấp hành và đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt trước đại hội.

Xác định nông dân vai trò là chủ thể, là nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua Hội Nông dân xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh đã nỗ lực vận động hội viên và nông dân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hội Nông dân xã Bình Minh gồm có 6 chi hội, 15 tổ hội và hơn 1.000 hội viên; trong nhiệm kỳ 2018-2023 hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, chất lượng và đi vào chiều sâu. Trong đó nổi bật là Hội đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xã vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng, sửa chữa kết cấu hạ tầng nông thôn với gần 2.600 ngày công; vận động 51 hộ hiến đất làm đường với tổng diện tích là gần 16.000m2 trị giá thành tiền hơn 4,4 tỷ đồng; vận động nông dân di dời cây trồng giải phóng mặt bằng và đóng góp bằng tiền mặt với tổng số tiền 175 triệu đồng.

Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững tiếp tục được đẩy mạnh. Đã vận động hội viên đóng góp được 120 triệu tiền mặt giúp nhau không tính lãi và 1,2 ha đất sản xuất cùng 50 ngày công lao động hỗ trợ cho 140 lượt hội viên. Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ cho 18 hội viên vay với tổng số tiền gần 290 triệu đồng.

Ngoài ra còn hỗ trợ cho hơn 930 hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng số tiền trên 18,8 tỷ đồng. Từ các mô hình, dự án và tổ hợp tác đã hỗ trợ được hơn 600 tấn thức ăn gia súc và 300 triệu đồng cho hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi.

Bên cạnh đó, còn vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Duy trì phát triển và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm, trong xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, mới đây Hội Nông dân xã Bình Minh cũng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Trần Ngọc Đào tái cử Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin rằng trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân xã Bình Minh sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời tiếp tục góp sức cùng chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Hà Nam